(૫) લોકજીવન

ગામડાની પરંપરાગત ડિઝાઈનવાળા પણ ધાબાવાળા પાકા મકાનનું એક દ્રશ્ય છેલ્લાં પચાસ વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં ગામડાના લોકોની રહેણીકરણી, સાધનસગવડ અને સુખાકારીમાં એટલો બધો સુધારો થયો છે કે આજની મોબીઝન અને નેટીઝન પેઢીને (સિટીમાં રહેનાર સિટીઝન, તે રીતે આખો દિવસ મોબાઈલ ઉપર રહેતા લોકો મોબીઝન અને તે જ રીતે નેટ પર રહેનાર લોકો નેટીઝન) કદાચ કલ્પના પણ … વાંચન ચાલુ રાખો (૫) લોકજીવન

Advertisements