હાસ્યવિનોદ

laughter-300x3001કહ્યું છે ને કે : ” હસે તેનું ઘર વસે.” તો ચાલો આપણે પણ થોડું હસી લઈએ.

આપની અનુકુળતા માટે હાસ્યની અલગ અલગ કેટેગરીની લીંક નીચે આપેલ છે.

પૌરાણિક પ્રસંગો – તીરછી નજરે

હાસ્યગીત અને શાયરી

English Vinglish

આ બધું સાહિત્ય સંપાદન કરેલું છે અને નામી-અનામી તમામ મૂળ રચાનાકારોનો હું આભાર માનુ છું.

-સુરેશ ત્રિવેદી 

Advertisements

મારો અભિપ્રાય

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s